Βασική επιδίωξη και των δύο μερών είναι να προσφερθούν υπηρεσίας και καινοτομίες που θα επιτρέψουν στα Real να διατηρήσουν ζωντανή την επικοινωνία με τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο αυτό η ΗΑU αναλαμβάνει το ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου (Academic Partner) για τα Real Centre of English.

H HAU θα παρέχει στα Real Centre of English:

  • Ακαδημαϊκή υποστήριξη
  • Τεχνογνωσία
  • Συμβουλές στη πιστοποίηση της Αγγλικής γλώσσας
  • Θα διενεργεί  ερευνητικά έργα μεταξύ των καθηγητών-μαθητών Real

Tομείς συνεργασίας

 

Εκπαίδευση διδακτικού προσωπικού Real

H ΗΑU θα προσφέρει εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού των κέντρων Real με σκοπό την εξειδίκευση στις τεχνικές διδασκαλίες της Αγγλικής γλώσσας και της προετοιμασίας  των εξετάσεων γλωσσομάθειας που αποκλειστικός φορέας είναι η ΗΑU (BCCE, ECCE, ALCE,  ECPE, TOEIC, TOEFL).

 

Εξετάσεις προσομοίωσης γλωσσικών εξετάσεων

Η  ΗΑU θα διοργανώνει εξετάσεις προσομοίωσης γλωσσικών εξετάσεων αποκλειστικά για όλους τους μαθητές του Real, στην Αθήνα.

 

Πιστοποίηση γλωσσομάθειας

Η  ΗΑU θα προσφέρει τη δυνατότητα στα Real να χαρτογραφήσουν τις ικανότητες των μαθητών τους 9-14 ετών χρησιμοποιώντας το διεθνές test  TOEFL JUNIOR.

 

Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο της HAU.

Τα Real θα προσκαλούνται από την HAU για να συμμετέχουν σε ερευνητικές, ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οργανώνει είτε μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους διεθνείς ή τοπικούς φορείς εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Τα Real θα προσκαλούνται από τη HAU να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και επισκέψεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα πλαίσια του προγράμματος ECO FANS NETWORK.

 

Διαγωνισμός έκθεσης

Τα Real θα προσκαλούνται από τη ΗΑU να συμμετέχουν στο διαγωνισμό έκθεσης που διοργανώνει κάθε χρόνο η HAU για τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις ECCE του University of Michigan.