Στόχος  του  Ομίλου  REAL  ENGLISH  INSTITUTE   είναι  να  προσφέρουμε  το  ΑΠΟΛΥΤΟ  στην  εκμάθηση της  Αγγλικής  Γλώσσας ,  προς  τους  σπουδαστές  μας.

Ο  στόχος  μας  είναι ,  πέρα  από  τα  πτυχία,  να  μάθουν  όλοι   οι  σπουδαστές  μας,   να  μιλάνε  με  άνεση  την  Αγγλική  Γλώσσα.

Για  την  επίτευξη  του  σκοπού  αυτού  έχουμε  προχωρήσει:

  • Στη  δημιουργία  πρωτοποριακών  προγραμμάτων,  μοναδικά  στο  είδος  τους,  όπως  π.χ.  το  ΑΠΟΛΥΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  R.
  • Στην  ανάπτυξη  του  Ομίλου  με  ιδιόκτητα  κέντρα  Αγγλικών  σε  όλες  τις  μεγάλες  πόλεις  της  Ελλάδας ,  τα  οποία  ελέγχονται  όλα  από  την κεντρική  Διοίκηση.
  • Στην  εξειδίκευση  μας,  πάνω  στη  διδασκαλία  μόνο  της  Αγγλικής  Γλώσσας.

Γενικότερα,  το  στρατηγικό  πλάνο  του  Ομίλου  είναι  η  ολοκλήρωση  του  κύκλου  ανάπτυξης  του  REAL  ENGLISH INSTITUTE  στην  Ελλάδα  το  2019, ιδρύοντας  συνολικά  18  παραρτήματα,  σε  προεπιλεγμένες  περιοχές,  μέσω  της  Μητρικής  Εταιρείας ,  και  αμέσως  μετά,  η  ίδρυση  νέων  παραρτημάτων  στο  Εξωτερικό,  μέσω  πάλι  της  μητρικής  εταιρείας  .

Όραμά  μας  είναι   ο  όμιλος  REAL  να  πρωταγωνιστήσει  στην  ξενόγλωσση  εκπαίδευση  στο  εξωτερικό  την  επόμενη  10ετια.

Έφτασε η ώρα που μια μικρή Ελληνική Εταιρεία θα κοιτάξει κατάματα και ισότιμα μεγάλους πολυεθνικούς κολοσσούς της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και θα αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΙΛΟY