Κοινωνική Ευθύνη

 

Τα REAL CENTRE OF ENGLISH διαθέτουν μέρος των εσόδων από τις εγγραφές για τα ιδρύματα Ελπίδα, Κιβωτός του κόσμου.

Ο άνθρωπος, o σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών, ο σεβασμός των στόχων που ορίζει ο κάθε μαθητής αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα και συμβόλαιο τιμής για τον όμιλο Real.

 

 

Κοινωνική Ευαισθησία

 

 

Το περιβάλλον είναι ζωή!!!

Tα Real σεβόμενα το περιβάλλον αναπτύσσουν οικολογική συνείδηση και χρησιμοποιούν για την εσωτερική τους λειτουργία ανακυκλώσιμο, μή χλωριωμένο χαρτί.

Τα  Real την περίοδο 2010-2011 κατανάλωσαν 2 τόνους χαρτί ανακυκλώσιμο για την εύρυθμη λειτουργία των κέντρων τους. Η χρησιμοποίηση του υπ’ όψη χαρτιού είχε ως αποτέλεσμα να σώσουμε 48 δέντρα και 85.638 λίτρα νερού.