• 15 ιδιόκτητα κέντρα σε 5.000 τ.μ, σε όλη την Ελλάδα
  • 5.000 σπουδαστές τον χρόνο
  • Οι πιο σύχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
  • Εξαιρετικά και μοναδικά προγράμματα
  • Σύγχρονο marketing
Με παρουσία στην Ελλάδα από το Σεπτέμβριο 2009, έχουμε την εμπειρία πλέον να κινηθούμε και στον χώρο του franchise.
Συνεπώς, μπορούμε να εξασφαλίσουμε, όσο το δυνατόν, μία ασφαλή επένδυση, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε.
Γι’ αυτούς τους λόγους, προσφέρουμε την ευκαιρία σε υποψήφιους franchisees, την ίδρυση του δικού τους Real English.
Ο αριθμός των αδειών δικαιόχρησης franchisee για το 2018, θα είναι μόνο 5 άδειες.
Θέλουμε να αναπτυχθούμε με σταθερά βήματα, και όχι ανεξέλεγκτα.