Ενδιαφέρεσαι να εργαστείς σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη εταιρεία που έχει στόχο

να φθάσει στην κορυφή; Τότε η απάντηση είναι μία. Να εργαστείς για τα Real Centre of English.

 

REAL CENTRE OF ENGLISH:

Στείλε με e-mail το βιογραφικό σου με τον αντίστοιχο κωδικό που θα βρεις παρακάτω:

e-mail: realenglish@otenet.gr

 

 

Διευθυντής Κέντρου    Κωδ. C1

Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου του. Είναι απολύτως υπεύθυνος για ό,τι γίνεται και για ό,τι παραλείπεται να γίνει σ’ αυτό.

Συνεργάζεται καθημερινά με τον Διευθυντή Σπουδών και τo διδακτικό προσωπικό, βλέπει σε πολύ τακτά διαστήματα όλους τους μαθητές του κέντρου, επικοινωνεί με τους γονείς και η προσπάθεια του, με τη βοήθεια της Γραμματείας , είναι να έχει ένα κέντρο που θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Μέσα στα καθήκοντά του είναι επίσης η συνεχής παρακολούθηση  της λειτουργίας του τεχνολογικού εξοπλισμού του κέντρου του, (διαδραστικοί πίνακες, Η/Υ, e- blocks, intranet,) έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα.

Έχει καθημερινή επικοινωνία με την Κεντρική Διεύθυνση, όπου ενημερώνεται για ότι καινούργιο υπάρχει και συνεχώς παίρνει οδηγίες για την ολοκλήρωση του στόχου του.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Τριετή αντίστοιχη προϋπηρεσία
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Ικανότητες Management

 

Διευθυντής Σπουδών  Κωδ. C2

Ο Διευθυντής Σπουδών του κάθε κέντρου συνεργάζεται με την Κεντρική Διεύθυνση απ’ όπου παίρνει οδηγίες και παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών μέσω καθορισμένων lesson plans.

Παρακολουθεί και συνεργάζεται με τους καθηγητές του κέντρου και δίνει συνεχώς οδηγίες (όπου απαιτείται),  έτσι ώστε το μάθημα να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Απαραίτητα προσόντα

 • Καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας (Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου)
 • Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (επιθυμητός)
 • Εμπειρία στην διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας
 • Φιλική, Συνεργάσιμη, Δυναμική προσωπικότητα
 • Συγγραφική εργασία (προαιρετικό)

 

Καθηγητές   Κωδ. C3

Οι καθηγητές είναι πτυχιούχοι Ελληνικών ή Ξένων Πανεπιστημίων, έχουν επιλεγεί από την Κεντρική Διεύθυνση του Oμίλου, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του εκάστοτε κέντρου.

Οφείλουν να παρακολουθούν σεμινάρια πάνω στην ύλη των βιβλίων που θα διδάξουν και εκπαιδεύονται στην χρήση της τεχνολογίας (διαδραστικοί πίνακες, e-blocks, intranet κλπ).

Έχουν καθημερινή συνεργασία με τον Διευθυντή Σπουδών και με τον Διευθυντή του κέντρου για την πρόοδο των μαθητών τους ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνονται να προτείνουν οτιδήποτε χρήσιμο για την πρόοδο των σπουδαστών.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας(Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου)
 • Άδεια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
 • Φιλική, συνεργάσιμη, εξωστρεφής προσωπικότητα

 

Γραμματειακή υποστήριξη    Κωδ. C4

Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την γραμματειακή υποστήριξη λειτουργούν πάντα κάτω από τις οδηγίες – κατευθύνσεις του Διευθυντή Κέντρου  και συνεργάζονται μαζί του για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου σε όλα τα επίπεδα.

Είναι υπεύθυνη για την ομαλή μετάβαση των σπουδαστών στις αίθουσες διδασκαλίας, στην αίθουσα Language Lab,για τις πληρωμές, για τα ραντεβού του Διευθυντή του Κέντρου με τους σπουδαστές, τους γονείς κλπ.

 

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτη λυκείου (τουλάχιστον)
 • Απόφοιτη Πανεπιστημίου (επιθυμητό)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Φιλική, Συνεργάσιμη, Εργατική
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων Η/Υ
 • Σχετική προυπηρεσία