ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

PROFICIENCY ΣΕ 9 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ.

Μαθήματα αγγλικών για φοιτητές, ενήλικες & παιδιά. Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα.

 

   

 

 

ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ