( Business Language Testing Service)

Online test για την πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας

 

Η εξέταση που πιστοποιεί τις γνώσεις του υποψηφίου στις ενότητες Reading, Language Use και Listening μέχρι και το ανώτατο επίπεδο (C2-Proficiency level).

 

Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο ΑΣΕΠ Βαθμολογία BULATS (100) Εξέταση Cambridge ESOL
C2 (Επάρκεια) Άριστη γνώση 90-100 CPE
C1 (Προχωρημένο) Πολύ καλή γνώση 75-89 CAE
B2 (Αυτάρκεια) Καλή γνώση 60-74 FCE
B1 (Βασικό) Μέτρια γνώση 40-59 PET
A2 (Στοιχειώδες) Στοιχειώδης 20-39 ΚΕΤ
Α1 (Εισαγωγικό) Αρχάρια γνώση 0-19
  • Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ
  • Διάρκεια εξέτασης έως 90 λεπτά
  • Άμεσα αποτελέσματα
  • Πιστοποίηση σε όλα τα επίπεδα (Α1 έως C2)

Ιδανική για:

  • Προσλήψεις στο Δημόσιο
  • Φοιτητές και εργαζομένους

Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge Esol Examination, παγκόσμιος οργανισμός στις εξετάσεις αξιολόγησης της Αγγλικής γλώσσας.

 

Πως λειτουργεί το BULATS

Το BULATS βασίζεται σε ένα σύστημα αυτοπροσαρμοζόμενης αξιολόγησης, που μπορεί να προσαρμοστεί στις γλωσσικές δεξιότητες του υποψηφίου, ανεξαρτήτως του πραγματικού επιπέδου γλωσσομάθειας. Οι ερωτήσεις προβάλλονται από τον υπολογιστή μέσω αλλεπάλληλων οθονών και καθώς το τεστ προχωρά, το λογισμικό επιλέγει τις ερωτήσεις που αντιστοιχούν στο επίπεδο του υποψηφίου αναλύοντας άμεσα και συνεχώς την επίδοση του. Ως εκ τούτου , το τεστ γίνεται προοδευτικά απλούστερο ή δυσκολότερο έως ότου διαγνωσθεί με συνέπεια και αξιοπιστία το πραγματικό επίπεδο γλωσσομάθειας. Με τον τρόπο αυτό, το BULATS μπορεί να προσδιορίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσομάθειας και να παρέχει άμεσα αποτελέσματα .

 

Τι εξετάζει το BULATS

To κομπιούτερ  τεστ αξιολογεί τις γλωσσικές ικανότητες του υποψηφίου στην κατανόηση του προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου καθώς επίσης στη γραμματική και το λεξιλόγιο. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ένα μεγάλο φάσμα διαφορετικού τύπου ερωτήσεων, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου στενά συνδεδεμένα με το καθημερινό εργασιακό περιβάλλον. Εκτός από το Computer test οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν στο Speaking Test ή στο Writing Test ή σε οποιαδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω  τριών  εξετάσεων.

 

Συχνές Ερωτήσεις

 

 

1. Από ποία ηλικία δίνει κάποιος εξετάσεις?

Από την ηλικία των 17 ετών και άνω

 

2. Σε ποιο επίπεδο αντιστοιχεί το BULATS?

Το BULATS παρέχει τεστ για όλους όσους μαθαίνουν αγγλικά σε όλα τα επίπεδα. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε ένα από τα έξι επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά είναι γνωστά ως επίπεδα ALTE (Ένωση Εξεταστικών Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη) και συνδέονται με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς( CEFR). Οι υποψήφιοι λαμβάνουν επίσης μια συνολική βαθμολογία.

 

3. Το BULATS προσφέρεται στα Αγγλικά ?

Ναι

 

4. Πόση είναι η διάρκεια του τεστ?

Το τεστ μπορεί να διαρκέσει έως και 90 λεπτά ανάλογα με το επίπεδο του υποψηφίου

 

5. Πώς καταγράφονται τα αποτελέσματα?

Τα αποτελέσματα του BULATS διατίθενται αμέσως και οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα αναλυτικό προφίλ των δεξιοτήτων τους το οποίο συμπεριλαμβάνει τη συνολική τους βαθμολογία, βαθμολογία στις επιμέρους ενότητες του τεστ (Κατανόηση Προφορικού Λόγου, Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Γραμματική/Λεξιλόγιο) και μια περιγραφή των αναμενόμενων ικανοτήτων του υποψηφίου σε ένα συγκεκριμένο γλωσσικό επίπεδο.

 

6. Πως υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία του BULATS?

Η συνολική βαθμολογία του BULATS δεν είναι απλώς ένας μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών ανά ενότητα. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένους πίνακες για να υπολογίσει τη συνολική βαθμολογία καθώς αποδίδεται διαφορετική βαρύτητα σε κάθε ενότητα. Εάν, λόγου χάριν, το αποτέλεσμα στην ενότητα  Κατανόηση Προφορικού Λόγου είναι 50 και το αποτέλεσμα στην ενότητα Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Γραμματική/Λεξιλόγιο είναι 60, δεν είναι υποχρεωτικό η συνολική βαθμολογία να τοποθετηθεί στο 55.

 

7. Ποια είναι η χρονική ισχύς του BULATS?

Η διάρκεια ισχύος του BULATS για το ελληνικό δημόσιο ή για τον ΑΣΕΠ ισχύει εφόρου ζωής.

 

8. Τι είδους προετοιμασία απαιτείται για το BULATS?

Οι υποψήφιοι δεν χρειάζονται κάποια ειδική προετοιμασία ώστε να συμμετάσχουν στην εξέταση εφόσον χρειάζονται μια γρήγορη ένδειξη της τρέχουσας δεξιότητας τους. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα βιβλία που θα μπορούσαν να προετοιμάσουν τους υποψηφίους για την εξέταση.

 

9. Πόσα άτομα στην Ελλάδα δίνουν εξετάσεις κάθε χρόνο στο BULATS?

Το BULATS αναγνωρίστηκε από τον ΑΣΕΠ το β εξάμηνο 2008 και δηλώνουν συμμετοχή άνω των 2.000 ατόμων ετησίως με αυξητική τάση.

 

10. Πότε μπορώ να εξεταστώ στο BULATS?

Η εξέταση για το BULATS διενεργείται σε τακτικές ημερομηνίες κάθε μήνα, ή σε ημερομηνίες της προτίμησης σας μετά από συνεννόηση με το κέντρο Αγγλικών Real Center of English.

 

11. Για  να δώσει κάποιος εξετάσεις, πρέπει να έχει γνώσεις Business?

Όχι! Δεν είναι εξετάσεις Business αλλά εξετάσεις Communication!!

 

12. Ποία είναι η τιμή για το δικαίωμα εγγραφής στις εξετάσεις?

95 Ευρώ

 

13. Ο σπουδαστής παίρνει  πτυχίο?

Ναι. Σε όποιο επίπεδο και να καταταγεί παίρνει πιστοποίηση από University of Cambridge Esol Examination.