Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας ένα προχωρημένο επίπεδο αγγλικών τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο , η εξέταση CAE αποτελεί ιδανική επιλογή πιστοποίησης.

 

Είναι το CAE η εξέταση για σας;

Χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τα αγγλικά για επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς;
Χρησιμοποιείτε αγγλικά με αυτοπεποίθηση και ευελιξία;
Συντάσσετς σαφή και καλά δομημένα κείμενα πάνω σε περίπλοκα ζητήματα;

Εάν τα παραπάνω περιγράφουν τις τωρινές σας δεξιότητες ή το επίπεδο δεξιοτήτων που επιδιώκετε να αποκτήσετε τότε το CAE αποτελεί την κατάλληλη εξέταση για εσάς.

Τι σας προσφέρει το CAE ;

 • Το πιστοποιητικό CAE ισχύει εφ’ όρου ζωής
 • Το CAE είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό , αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές
 • Χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς αναγνωρίζουν επίσημα το  CAE ως πιστοποιητικό αγγλικών προχωρημένου επιπέδου
 • Η επιτυχία στην εξέταση CAE σας δίνει την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση για την εξέταση Certificate of Proficiency in English(CPE)
 • Καθώς η εξέταση CAE καλύπτει και τις 4 σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες- ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία- θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας στην χρήση των Αγγλικών σε καθημερινές καταστάσεις.

Που θα σας βοηθήσει το πιστοποιητικό CAE;

Το CAE κατατάσσεται στο επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες (CEFR).

Στο επίπεδο Γ1 ο μέσος χρήστης αγγλικών είναι σε θέση να :

 • Διαβάζει αρκετά γρήγορα
 • Καταλαβαίνει περίπλοκες γνώμες
 • Συντάσσει σαφή, λεπτομερή και καλά δομημένα κείμενα
 • Εκφράζεται με ένα καλό επίπεδο ευφράδειας
 • Χρησιμοποιεί τα αγγλικά με ευελιξία για κοινωνικούς , επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Τι περιλαμβάνει η εξέταση

Η εξέταση CAE αποτελείται από 5 ενότητες:

 • Reading(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)
 • Writing(Παραγωγή Γραπτού Λόγου)
 • Use of English(Χρήση των Αγγλικών)
 • Listening(Κατανόηση Προφορικού Λόγου)
 • Speaking(Παραγωγή Προφορικού Λόγου)

Χρόνος εξετάσεων

Η εξέταση CAE  μπορεί να δοθεί τους μήνες Μάιο και Δεκέμβριο.

 

Πίσω