Το Πανεπιστήμιο του Michigan

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περιγράψει κανείς ένα σπουδαίο Πανεπιστήμιο: να αναφερθεί στα υψηλού επιπέδου παρεχόμενα πτυχιακά προγράμματα, στις βιβλιοθήκες του, στα εργαστήρια, στις ερευνητικές υπηρεσίες του και στο διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό του. Το Πανεπιστήμιο του Michigan παρέχει όλες αυτές τις υπηρεσίες.

Κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλά από τα μεταπτυχιακά του προγράμματα κατατάσσονται ανάμεσα στα πέντε κορυφαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γεγονός και μόνο ότι ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου του Michigan πλησιάζει σε μέγεθος τον προϋπολογισμό του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, αρκεί για να κατανοήσει κανείς το εύρος των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου.

 

Το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας (ELI)

Είναι προφανές ότι η δημιουργία απαιτητικών τεστ προϋποθέτει εκτενή έρευνα και μεγάλη πείρα στη δημιουργία εξετάσεων, όπως επίσης και εξελιγμένη τεχνολογική υποδομή. Το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση καθώς κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις εξετάσεις Αγγλικής γλωσσομάθειας και ανήκει σε ένα από τα Πανεπιστήμια με τη μεγαλύτερη ερευνητική δραστηριότητα στον κόσμο.

Ιδρύθηκε το 1941 και ήταν το πρώτο στο είδος του κέντρο στους τομείς της γλωσσικής έρευνας και εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. Σήμερα, με σταθερή προσήλωση στην ακαδημαϊκή ποιότητα, την αυστηρή εφαρμογή των μεθόδων της επιστημονικής έρευνας, αλλά και με αφοσίωση στις αρχές της ισότητας και προσβασιμότητας, το ELI-UM εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα έρευνας, διδασκαλίας και εξέτασης της Αγγλικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας.

Οι εξετάσεις του Ινστιτούτου Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan:

 

Certificate of Competency in English (ECCE)

 

Certificate of Proficiency in English (ECPE)