Θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς ή σκοπούς σπουδών;

Εάν μπορείτε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας ένα ανώτερο μέσο επίπεδο Αγγλικών τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο στην καθημερινότητα σας, η εξέταση FCE είναι η ιδανική εξέταση για σας.

 

Είναι το FCE η εξέταση για σας;

 • Καταλαβαίνετε κείμενα από μια ευρεία ποικιλία πηγών;
 • Χρησιμοποιείτε τα Αγγλικά για να κρατήσετε σημειώσεις όταν κάποιος μιλάει Αγγλικά;
 • Συνομιλείτε με ανθρώπους στα Αγγλικά γύρω από μια ευρεία θεμάτων;

Εάν τα παραπάνω περιγράφουν τις τωρινές σας δεξιότητες ή το επίπεδο δεξιοτήτων που επιδιώκετε να αποκτήσετε τότε το FCE αποτελεί την κατάλληλη εξέταση για εσάς.

Τι σας προσφέρει το FCE;

 • Το πιστοποιητικό FCE ισχύει εφ’ όρου ζωής
 • Το FCE είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές
 • Χιλιάδες επιχειρήσεις , πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς αναγνωρίζουν επίσημα το  FCE ως ένα πιστοποιητικό Αγγλικών ανωτέρου μέσου επιπέδου
 • Το FCE αποτελεί ένα ιδανικό πρώτο βήμα για να προχωρήσετε και σε εξετάσεις για υψηλότερου επιπέδου πιστοποιητικά όπως τα Certificate in Advanced English(CAE) και Certificate of Proficiency in English(CPE).

Που θα σας βοηθήσει το FCE;

Το FCE κατατάσσεται στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες(CEER).Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί 6 επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα.

Στο επίπεδο Β2 ο μέσος χρήστης Αγγλικών είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί το κύριο νόημα σύνθετων κειμένων
 • Συμμετέχει σε συζητήσεις γύρω από εύρος θεμάτων, να εκφράζει τις απόψεις του και να παρουσιάζει επιχειρήματα
 • Συντάσσει ευνόητα και αναλυτικά κείμενα εκφράζοντας απόψεις και εξηγώντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους.

Τι περιλαμβάνει η εξέταση

Η εξέταση FCE αποτελείται από 5 ενότητες:

 • Reading(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)
 • Writing(Παραγωγή Γραπτού Λόγου)
 • Use of English(Χρήση των Αγγλικών)
 • Listening(Κατανόηση Προφορικού Λόγου)
 • Speaking(Παραγωγή Προφορικού Λόγου)

Χρόνος εξετάσεων

Η εξέταση FCE μπορεί να δοθεί τους μήνες Μάιο και Δεκέμβριο.

 

Πίσω