1.5 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο χρησιμοποιούν το IELTS για να διευρύνουν τις προοπτικές τους στον αγγλόφωνο κόσμο και όχι μόνο.

Το IELTS αποτελεί το διεθνές διαβατήριό σας στην ευκαιρία. Όποιες κι αν είναι οι προσδοκίες σας – σε σχέση με τις σπουδές σας, την καριέρα σας ή τη ζωή σας γενικότερα – το IELTS μπορεί να σας βοηθήσει να τις πετύχετε.

Το IELTS ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα που ισχύουν διεθνώς στην αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων και είναι σχεδιασμένο ώστε να αξιολογεί τις γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων που επιθυμούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε χώρες όπου η Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ως γλώσσα επικοινωνίας.