Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς ή σπουδές; Η εξέταση CPE είναι η υψηλότερου επιπέδου εξέταση του Πανεπιστημίου του Cambridge.

 

Τι σας προσφέρει το CPE;

 • Το πιστοποιητικό CPE ισχύει εφ’ όρου ζωής
 • Το CPE είναι διεθνές πιστοποιητικό , αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα
 • Χιλιάδες επιχειρήσεις , πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς αναγνωρίζουν επίσημα το CPE ως ένα πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών
 • Η εξέταση CPE καλύπτει και τις 4 σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες- ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία- θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας στην χρήση των Αγγλικών σε καθημερινές καταστάσεις.

Που θα σας βοηθήσει το CPE;

To CPE κατατάσσεται στο επίπεδο Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις σύγχρονες γλώσσες  (CEFR). Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί 6 επίπεδα από το Α1 έως το Γ2 για να περιγράψει τη γλωσσική ικανότητα.

Στο επίπεδο Γ2 ο μέσος χρήστης Αγγλικών είναι σε θέση να :

 • Κατανοεί με ευκολία σχεδόν οτιδήποτε διαβάζει ‘η ακούει
 • Κρατάει ακριβείς και πλήρεις σημειώσεις κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης
 • Καταλαβαίνει εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας
 • Συζητά για περίπλοκα ή ιδιαίτερα θέματα με αυτοπεποίθηση
 • Εκφραστεί με ευφράδεια και ακρίβεια

Τι περιλαμβάνει η εξέταση CPE

Η εξέταση CPE αποτελείται από 5 ενότητες:

 • Reading(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)
 • Writing(Παραγωγή Γραπτού Λόγου)
 • Use of English(Χρήση των Αγγλικών)
 • Listening(Κατανόηση Προφορικού Λόγου)
 • Speaking(Παραγωγή Προφορικού Λόγου)

Χρόνος εξετάσεων

Η εξέταση CPE  μπορεί να δοθεί τους μήνες Μάιο και Δεκέμβριο.