ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R

Τα Real δημιούργησαν το απόλυτο πρόγραμμα, το πρόγραμμα R το οποίο είναι συνδυασμός του Real Social Club, του Real Chat Spot και του στόχου που έχει ο κάθε ενήλικας ξεχωριστά στα Αγγλικά.

 

 

Γίνεται υποχρεωτικά στα κέντρα Real με την παρουσία καθηγητών Αγγλικής φιλολογίας και Native Speaker Teachers.

Το πρόγραμμα ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ σε όλους τους ενήλικες (είτε εργάζονται είτε όχι), σε ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη επιχειρήσεων, στελέχη ιδιωτικού τομέα, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές κλπ. Το πρόγραμμα είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο που μπορεί να ανταπεξέλθει και στις πιο δύσκολες απαιτήσεις που μπορεί να έχει ένας πχ ελεύθερος επαγγελματίας.

 

Επειδή οι ανάγκες του κάθε ενήλικα σπουδαστή είναι διαφορετικές είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ η συνεργασία του με τον σύμβουλο εκπαίδευσης του REAL ENGLISH για να καταρτίσουν μαζί το απόλυτο πρόγραμμα για εκείνον.

Το πρόγραμμα R απευθύνεται:

  • Σε εκείνους που ως στόχο έχουν την απόκτηση ενός πτυχίου πχ Lower ή Proficiency.
  • Σε εκείνους που θέλουν να μάθουν να επικοινωνούν στα Αγγλικά με άνεση ή ακόμη να βελτιώσουν σημαντικά το επίπεδο συνομιλίας που έχουν στην Αγγλική Γλώσσα.

Με το πρόγραμμα R δεν χάνεται κανένα μάθημα για το σπουδαστή.

Τα μαθήματα στα REAL ENGLISH γίνονται:

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00- 22:30

Σάββατο 09:00-14:00

Στις παραπάνω ώρες ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθεί το απόλυτο πρόγραμμα R όποτε εκείνος έχει ελεύθερο χρόνο κατά την διάρκεια της ημέρας.

Έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πχ πρώτη εβδομάδα 8 ώρες μάθημα, την δεύτερη εβδομάδα 12 ώρες, την τρίτη εβδομάδα μηδέν ώρες (εξαιτίας ενός επαγγελματικού ταξιδιού ή εξετάσεων του Πανεπιστημίου), την τέταρτη εβδομάδα 10 ώρες, κοκ…..

Υπάρχουν 10 βασικά βήματα για την κατάρτιση του προγράμματος R

Step 1: Ποιες είναι οι ανάγκες σου στα Αγγλικά; Γιατί τα χρειάζεσαι;

Step 2: Επίπεδο γνώσεων που έχεις τώρα.

Step 3: Ποιος ο άμεσος στόχος σου;

Step 4: Τι χρόνο μπορείς να διαθέσεις για τα Αγγλικά σου;

Step 5: Εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσεις

Step 6: Κατάρτιση του προγράμματος σου

Step 7: Επιλογή κατάλληλων για το στόχο σου, καθηγητών

Step 8: Ευχέρεια επικοινωνίας μέσω του Real Social Club.

Step 9: Ευχέρεια ενός δομημένου λόγου μέσω Real Chat Spot.

Step 10: Real Intranet.

 

Πολιτική Ορθής Χρήσης