Εντατικό πρόγραμμα 1 μηνός για Ενήλικες

Real English Speed Course: Είναι ένα εντατικό πρόγραμμα σχεδιασμένο πάνω στην δική μας μεθοδολογία, πολύ ευέλικτο, και έχει άμεσα αποτελέσματα.
Ένας σπουδαστής, μπορεί σε ένα μήνα να ολοκληρώσει ένα ολόκληρο Level (A1, A2, etc) ή να κάνει μαθήματα Real Social Club με στόχο να βελτιώσει κατά πολύ την ευχέρεια ομιλίας του, στα Αγγλικά.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής :

Δευτέρα έως Παρασκευή 10:30 – 12:45
ή

Δευτέρα έως Παρασκευή 14:30 – 16:45

για  4  εβδομάδες
Ο σπουδαστής κάνει 20 μαθήματα διάρκειας 2 ώρες και 15 λεπτά έκαστο σε 1 μήνα και μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα, είτε σε ένα ολιγομελές group, είτε ατομικά (εάν αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες του).

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε όλους εκείνους που θέλουν, σε πολύ σύντομο χρόνο να βελτιώσουν στο μέγιστο τα Αγγλικά τους είτε σε εκείνους που θέλουν τώρα να ξεκινήσουν από το ΜΗΔΕΝ.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από 2 τακτικούς καθηγητές:

  • έναν Native Speaker
  • ένα καθηγητή Αγγλικής Φιλολογίας

Ο στόχος είναι μέσα από μια Βιωματική Μέθοδο Διδασκαλίας, να δημιουργήσουμε για τον σπουδαστή έναν μικρόκοσμο Αγγλικών στα Real English με άμεσα ορατά αποτελέσματα, την ουσιαστική βελτίωση των Αγγλικών του, ή ακόμη και να μπει για πρώτη φορά στον κόσμο των Αγγλικών.

Πλεονεκτήματα

  • Η καλύτερη σχέση τιμής / ποιότητας σπουδών
  • Ελαστικότητα προγράμματος
  • Σε σύντομο χρόνο μεγιστοποιείται η απόδοση
  • Έχετε 2 καθηγητές, εκ των οποίων ο ένας Native Speaker
  • Real Intranet
  • Real Social Club
  • Διαδραστικά μαθήματα
  • Δωρεάν όλα τα βιβλία

Download the Speed Course Brochure