Το πτυχίο TOEFL Junior είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά δημοτικού -γυμνασίου (9-14 ετών). Ο άριστος σχεδιασμός του καθώς και ο αντικειμενικός τρόπος αξιόλόγησης της αγγλικής γλώσσας εγγυάται σε εσάς και στο παιδί σας τη χορήγηση σίγουρων και έγκυρων πληροφοριών για την πρόοδό του.  Πιο συγκεκριμένα το TOEFL Junior περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξετάσεις :

 

1) Listening Comprehension: H εξέταση αυτή αξιολογεί τη δυνατότητα των μικρών μαθητών να κατανοούν ένα προφορικό κομμάτι της αγγλικής γλώσσας. Συνολικός χρόνος εξέτασης: 35-40 λεπτά.

 

2) Language Form and Meaning: H εξέταση αυτή αξιολογεί τόσο το επίπεδο γραμματικής όσο και το επίπεδο λεξιλογίου του μαθητή. Συνολικός χρόνος εξέτασης: 25 λεπτά

 

3) Κατανόηση γραπτού κειμένου: Aυτός ο τύπος της εξέτασης αξιολογεί τη δυνατότητα κατανόησης γραπτού κειμένου. Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν ένα σύνολο κειμένων και να απαντήσουν σε 42 ερωτήσεις. Συνολικός χρόνος εξέτασης: 50 λεπτά.

 

Η τελική βαθμολογία είναι το αποτέλεσμα των παραπάνω τριών εξετάσεων και δίνεται με τη μορφή πόντων που κυμαίνονται από 600-900.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες