Δομή και περιεχόμενο του TOEFL® iBT (internet-based test):

 

Ενότητα Περιγραφή Διάρκεια # Ερωτήσεων Βαθμολογική Κλίμακα
Κατανόηση Γραπτού Κειμένου 3-5 κείμενα, ακαδημαϊκού χαρακτήρα, μεγέθους, περίπου 700 λέξεων με 12-14 ερωτήσεις για το κάθε κείμενο 60’-100’ 36-70 ερωτήσεις 0-30
Κατανόηση Ηχογραφημένου Κειμένου 4-6 διαλέξεις, μερικές με διάλογο μέσα στην τάξη, διάρκειας 3’-5’ με 6 ερωτήσεις η κάθε μία.
2-3 διάλογοι, διάρκειας 3’-5’ με 5 ερωτήσεις ο κάθε διάλογος.
60’-90’ 34-51 ερωτήσεις 0-30
Παραγωγή Προφορικού Λόγου

 

 

 

 

 

 

 

 

δοκιμασίες παραγωγής προφορικού λόγου 20’ 6 προφορικές δοκιμασίες 0-4 (μετατρέπονται σε βαθμολογία με κλίμακα 0-30)
Έκθεση δοκιμασίες παραγωγής γραπτού λόγου 50’ 2 γραπτές δοκιμασίες 0-5 (μετατρέπονται σε βαθμολογία με κλίμακα 0-30)

Πρακτικές πληροφορίες του TOEFL® iBT

 

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις TOEFL iΒΤ®;

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ETS

 

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ETS σε 15 ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης. Αποστέλλονται κατευθείαν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα που έχετε επιλέξει, εκτός εάν έχει προηγηθεί δική σας αίτηση ακύρωσης των αποτελεσμάτων. Το πιστοποιητικό του TOEFL® iΒΤ έχει χρονική ισχύ για 2 χρόνια. Συνεπώς, μετά την παρέλευση 2 ετών από την ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού, η εξέταση πρέπει να επαναληφθεί.

 

Πώς μπορώ να ακυρώσω την έκδοση αποτελεσμάτων;

Στο τέλος της εξέτασης θα σας δοθεί η επιλογή ακύρωσης του αποτελέσματός σας. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι:

  • Η ακύρωση ισχύει για όλα τα μέρη της εξέτασης (δεν μπορείτε να ακυρώσετε μόνο ένα μέρος της).
  • Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται.
  • Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη διαδικασία ακύρωσης.

Πώς μπορώ να ζητήσω αναβαθμολόγηση;

 

Μπορείτε να ζητήσετε αναβαθμολόγηση στην έκθεση και στα προφορικά, για διάστημα 3 μηνών από την ημέρα των εξετάσεων. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι:

  • Αναβαθμολόγηση μπορεί να γίνει μόνο μια φορά
  • Τα αποτελέσματα της αναβαθμολόγησης είναι διαθέσιμα online, περίπου 3 εβδομάδες μετά την υποβολή του αιτήματος.