ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Για την ποιότητα των προσφερόμενων Υπηρεσιών μας Από την HAU (επίσημο φορέα εξετάσεων πιστοποίησης του University of Michigan)

 

Αυτό το βραβείο το αφιερώνουμε στους καθηγητές μας, και σε όλο
το Διοικητικό προσωπικό του Ομίλου.